Elinstallationer

Vi på Väsby El & Tele tycker att det är viktigt att du som kund får ett mervärde av att använda oss vid elinstallationer. Därför ser vi till att skapa tekniska lösningar som minskar energianvändningen och förbättrar driftsäkerheten i din fastighet.

Väsby El & Tele kan hjälpa dig med belysning, kraft och teknikinstallationer. Vi erbjuder elinstallationer i ny- och ombyggnationer av tekniska system vad det gäller infrastruktur, anläggningar och byggnader.

Med vår kompetens inom elinstallationer kan vi tillsammans med dig ta fram helhetslösningar som passar just dig och skapa en arbetsmiljö som är trivsam för dina medarbetare. Vi optimerar elinstallationer i din anläggning för att minska på driftkostnader och miljöpåverkan utan att det påverkar funktionaliteten och tillgänglighet.