Affärsidé, vision och kundpolicy

Affärsidé

Väsby El & Teles affärsidé är att vara en prisvärd totalentreprenör inom el-, tele- och datainstallationer. Detta innebär att vi är med från projekteringsstadiet hela vägen till färdig installation. Vår marknad är företag, privatpersoner och organisationer inom Stor Stockholm.

Vision

Att växa med lönsamhet tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Att vara det naturliga förstahandsvalet för våra trogna samarbetspartner och kunder. Vi är medvetna om att det idag inte räcker att bara vara en bra elfirma utan vi vill också verka för att vara bäst i vår klass och speciellt viktigt är då;

  • Personlighet och kvalitet
  • Alla kunder lika viktiga
  • Hög kundservice
  • Vara i framkanten vad gäller ny teknik
  • Medvetet miljöarbete

Kundpolicy

Vi arbetar för att bygga långsikta kundrelationer. Problem hos våra kunder ska alltid ses som en möjlighet. Vårt mål är att lösa kundens problem och samtidigt försöka nå maximal kundnöjdhet. Det ska vara enkelt och lönsamt att göra affärer med Väsby El & Tele. Vi förstår kundens verksamhet!