MILJÖ

Väsby El & Tele förstår vikten i att värna om miljön och har därför optimerat arbetsprocessen för att alla skeden av produktionen ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi ser alltid till att ständigt ta del av utbildningar och erfarenheter och på så sätt anpassa oss så att vi kan jobba effektivare och på ett miljömedvetet sätt.

Vi arbetar med Eio-Q Miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Arbetsmiljö

Vi på Väsby El & Tele förstår vilken betydelse en bra arbetsmiljö kan ha för att bidra med engagemang och trivsel för dig och dina medarbetare. Vi tänker därför alltid på hur vi kan förbättra arbetsmiljön genom exempelvis en god ljusplanering. Vi ser alltid till att följa de krav, lagar och avtal som myndigheter ställer.