Servicetjänster inom el-, tele-, data- och kraftinstallationer

Service hos oss innebär underhåll och drift samt ombyggnationer av installationer i byggnader och anläggningar. Vi ser till att din verksamhet bibehåller sin funktionalitet och utökar installationens livslängd genom kontinuerlig tillsyn.

Servicetjänster

Vi erbjuder service i form av felsökning, drift och underhåll av installationer i byggnader och anläggningar:

Serviceavtal

För att alltid leverera effektiv service av högsta kvalitet ser vi till att samordna med den kompetens som krävs för just ditt uppdrag. En investering i service innebär inte bara god funktion utan påverkar även företaget ekonomiskt på ett positivt sätt genom att bla optimera drift.

Väsby El & Tele – din servicepartner

Med Väsby El & Tele som din servicepartner förebygger du olyckor, driftstörningar och säkerställer ett optimalt utnyttjande av din anläggning.