Bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare eller medlem i en bostadsrättsförening vill du ha det tryggt och bekymmersfritt. Väsby El & Tele kan öka tryggheten i form av moderna porttelefoner och passagekontroller till trapphus. Vi kan också öka trivseln med snygg ljussättning, designat elmaterial och smarta automatiska funktioner.

Portkod på vift

Moderna system för passagekontroll i flerbostadshus innefattar ofta beröringsfria nyckeltaggar för de boende och möjlighet att tala med och låsa upp för gäster via mobiltelefon vilket ger en bättre kontroll.

Dämpa belysningen

Moderna belysningslösningar kan i många fall ljusregleras så att de dämpar ljuset och sänker energibehovet när ingen befinner sig i utrymmet, för att sedan mjukt öka så fort någon passerar.

Smart lägenhet

Smarta hus är inte bara villor. Även i lägenheter kan man installera system som gör att det går att anpassa belysningen som man vill ha den. Den moderna eltekniken ger många spännande möjligheter.

Energieffektivisering

Genom att inventera och byta ut gamla motorvärmaruttag kan man kan man sänka föreningens gemensamma elenergikostnader och spara energi upp till 87%, programmering via dator/telefon samt individuell energimätning.

Individuell energimätning

Moderna system för energimätning hanterar inte bara elen utan även tappvattenförbrukning och i vissa fall mätning av energin för uppvärmning av den individuella lägenheten.

Bokningssystem

Med moderna bokningssystem spärrar man tvättstugan för alla obehöriga. Man kan även använda systemen till bokning av gemensamhetslokaler.