Fastighetsägare

Väsby El & Tele kan tillföra fastigheten säkerhet, kommunikation, komfort samt energieffektivisering. På så sätt kan marknadsvärdet öka och du som fastighetsägare får bättre lönsamhet på verksamheten. Vi kan även skapa flexibilitet i byggnaden så att den lättare går att ställa om i det fall lokalen skulle behöva hyras ut till någon annan verksamhet.

Tillträde

Med genomtänkta passagesystem slipper du problem med nyckelhantering och skapar tryggare och säkrare miljöer

Uppmärksamhet

Med automatiska system som varnar för brand och inbrott i ett tidigt skede minskar risken för skador på personer och egendom.

Uppkoppling

Snabb och säker kommunikation är avgörande för i stort sett alla branscher. En väl utformad infrastruktur gör fastigheten framtidssäker.

Komfort

En bra arbetsmiljö består av många element. Med vår hjälp tar du kontroll över ljus, temperatur, solskydd och luft. Genom att ta ett samlat grepp skapas förutsättningar för energieffektiv drift av fastigheten.

Design

Ljussättning är ett effektivt verktyg att skapa trivsel och stämning och tillåter oändliga variationer. Med hjälp av genomtänkt ljussättning i och omkring byggnaden kan det upplevda värdet höjas.

Flexibilitet

Även den bästa lokalen kan behöva anpassas för växlande behov. Med flexibla elsystem kan omställningstiderna förkortas och arbeten förenklas.

Energieffektivitet

Genom att endast använda energi när vi behöver och då inte mer än ändamålet kräver så är mycket vunnet. Automatiska system sänker energiflödet och gör driften enklare.