Företag

Väsby El & Tele kan hjälpa dig med säkerhet, automation, kraftdistribution och flexibilitet. Vi kan även skapa förutsättningar för energieffektiv drift genom klimat- och belysningsregler samt mätinsamlingssystem.

Säker kraft

Med väl genomtänkta kraftinstallationer minskar risken för oönskade strömavbrott. Avbrottsfri kraft kan göra enorm skillnad i hur en besvärlig situation kan hanteras.

Tillträde

Genom att se till att endast behörig personal har tillträde till kritiska utrymmen kan både svinn och personskador undvikas.

Brandsäkerhet

Ett gott underhåll på de elektriska installationerna är ett förbyggande brandskydd och ett automatiskt brandlarm ger tidig information.

Hallå!

Det är många som är beroende av information från produktion och lager. Se till att bygga säkra kommunikationsnät.

Flexibilitet

Med flexibla elsystem läggs grunden för snabba ombyggnader. Flexibiliteten säkras med såväl kanalskensystem för kraft, som med smart installationsteknik.

Energieffektiviet

Besparningspotentialen i industrifastigheter är många gånger stor och ofta kan det räcka med en rörelsevakt. Men genom att ta ett samlat grepp om fastighetens funktioner kan den totala energianvändningen optimeras efter behovet.