Vi är stolta över nordens första Svanenmärkta flerbostadshus

Väsby El & Tele har varit med och skapat Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus. Det klimatsmarta huset invigs måndag 29 augusti 2011 av bostadsminister Stefan Attefall och Svanens VD Ragnar Unge i Västertorp, Stockholm.

Det nya boendet halverar hushållens koldioxidutsläpp och minskar energianvändningen med 40 %, utan att göra avkall på vare sig design eller boendekomfort.

”I det här projektet har vi fått chansen att dra vårt strå till stacken och bidra med vår breda kunskap om installationer. Att få vara med och utveckla framtidens boende har varit en väldigt spännande erfarenhet och en viktig utbildning i hur vi kan utveckla vårt eget miljötänk”, säger Jörgen Hansson, VD Väsby El & Tele.

Veidekke entreprenad har lett byggnadsarbetet och Väsby El & Tele har bidragit med samtliga belysnings-, kraft-, tele- och styrinstallationer. ”I projektet har vi bland annat använt oss av belysningsstyrningar, energimätning och varmvattenmätning för att sänka energiförbrukningen”, fortsätter Jörgen.

Om Svanenmärkta byggnader

Genom att Svanenmärka småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader blir det lättare att kommunicera miljöprestanda, hälso- och miljöengagemang till olika intressenter. Svanenmärkningen ställer krav på byggprocess, material och energibehov från råvara till färdig byggnad.

För Väsby El & Tele har det inneburit att byggnaden ska drivas med en låg energianvändning. Bland annat ska fasta armaturer för inomhus- och utomhusbelysning ha ljussällar i energiklass B eller bättre. Underhållet av el- och ljusinstallationer omfattas också i instruktioner till de boende. I riktlinjerna beskrivs byggnadens skötsel och vilka åtgärder som bör tas ur miljösynpunkt.